Astroloji Nedir

Astroloji Nedir?

Astroloji, gezegenlerin insan ve yaşam üzerindeki etkisini araştıran bir alandır. Astroloji kimilerine göre bir çeşit bilim, kimilerine göre de başlı başına bir ilimdir. Gökyüzünde her biri 30 derecelik açılardan oluşan oniki yıldız kümesi bulunmaktadır. Bu yıldız kümelerinin her biri de ayrı bir burcu temsil etmektedir. Güneş sisteminde bulunan oniki takım yıldızının insanlar üzerindeki etkisi binlerce yıldır araştırılmıştır.

Astroloji, hangi gezegenin, ne zaman, hangi burçta olduğunu hesaplamakla başlar. Hangi ay, hangi gün, hangi saatte doğduğunuz ve o anda hangi gezegenin hangi konumda olduğu sizin karakterinizi belirlemek açısından çok önemlidir. İsmine horoskop denilen doğum haritası da bu bilgiler esas alınarak hazırlanır. Kızılderili, Orta Asya ve Uzak Doğu kültürlerinde 12 burç çeşitli hayvanlarla sembolize edilir.

Hz. İdris ve Astroloji
Astroloji ilk olarak Hz. İdris’in yaşadığı topraklar olan Babil (Irak’ın güneyi) ve Mısır’da ortaya çıkmıştır. Yazı yazmayı icad eden, kumaşı bulup, ilk elbiseyi diken Hz. İdris’den Kur’an-ı Kerim’de de bahsedilmektedir. Ayrıca Hz. İdris’e vahiy yoluyla gök bilimleri, astroloji ve simya ilmi de öğretilmiştir.

Sümerler’de Astroloji
Irak’ın güneyinde, M.Ö 4000 ile M.Ö 2000 yılları arasında yaşayan Sümerler’in astroloji ile yakından ilgilendikleri yapılan arkeolojik kazılarda bulunan belgelerle kanıtlanmıştır. Söz konusu kazılarda çivi yazısı ile yazılmış yaklaşık 25.000 tablet bulunmuştur. Bu tabletlerin çoğunda astroloji ile alakalı metinler yer almaktadır. 4.000 tablette ise bazı kehanetlerden bahsedilmektedir.

Kuran- ı Kerim’de Burçlar
Kur’an-ı Kerim’de ”Andolsun biz, gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik.” (Hicr Suresi 16. Ayet) şeklinde bir ifade ile burçlardan bahsedilmektedir. Ayette yer alan ”birtakım burçlar” ifadesi çok ilginç olmakla beraber Güneş sisteminde bulunan oniki takımyıldızını yani burçları oluşturan oniki yıldız kümesini işaret etmektedir.

Kur’an-ı Kerim’deki Tarık Suresi adını Tarık Yıldızı’ndan almıştır. Tarık Suresi’nin ilk üç ayetinde Tarık Yıldızı’ndan bahsedilmektedir. Bunun dışında Kur’an-ı Kerim’de yıldızlarla ilgili bir çok ayet bulunmaktadır.

Medyum Kağan

Medyum Kağan

Türkiye ve dünya ile ilgili sayısız olayı canlı yayında çok önceden bilen Medyum Kağan yazılı ve görsel basında defalarca haber olmuş ülkemizdeki tek medyumdur.
Hepsini İzle

Send this to a friend